Szanowni Państwo,

w związku, z uruchomieniem w najbliższym czasie aplikacji  Microsoft Teams  w oparciu o środowisko Microsoft Office 365 dla Edukacji, informujemy , że aby korzystać z funkcjonalności tej usługi komputer, z którego będą korzystali uczniowie, musi mieć zainstalowany co najmniej Windows 7 oraz niezbędne jest połączenie z Internetem szerokopasmowym ( nie poprzez modem).  Wykorzystując tę usługę nauczyciele będą mogli realizować lekcje z wykorzystaniem czatów, tele i video konferencji.

Proszę przeanalizować możliwości techniczne w Państwa domach i  w przypadku trudności powiadomić o tym wychowawców swoich dzieci.

W przypadku, jeśli do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno Państwa dziecko  prosimy przekazać to wychowawcom  ( dokładnie wskazać klasę do której chodzą dzieci abyśmy mogli ustalić  plan lekcji dla wszystkich klas np. kl.4a i kl.3b)

Wszystkie instrukcje odnośnie uruchomienia i działania aplikacji w domu otrzymają Państwo w późniejszym terminie. Jednocześnie informujemy,że aplikacja jest  bezpłatna dla rodziców.

 

Ochrona danych osobowych – oświadczenie Microsoft

„W przypadku  produktów firmy Microsoft dostarczanych przez szkoły podstawowe i średnie, w tym Microsoft 365 Education, firma Microsoft:

  • Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji.
  • Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
  • Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.
  • Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.
  • Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów.”