Zapraszamy po odbiór stypendium naukowego i sportowego do sekretariatu dużej szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.