25 stycznia 2019 r., z okazji święta Szkoły,  odbędzie się turniej „ Szukamy klucza do zwycięstwa”. Tego dnia odbędą się dwie pierwsze lekcje zgodnie ze stałym planem.

Podczas 3, 4 i 5 godziny lekcyjnej,  uczniowie pod opieką wychowawców  będą uczestniczyć w turnieju.  Wszyscy będą mieli okazję  wykazać się wiedzą o życiu i karierze naszego patrona, znajomością praw i obowiązków ucznia, zdolnościami sportowymi i plastycznymi. Poszukają odpowiedzi na pytania z zakresu przyrody, geografii i historii naszego  miasta, a co najważniejsze potrenują umiejętność  pracy w zespole.  Zajęcia zakończą się wręczeniem nagród w dużej sali gimnastycznej i obiadem o godzinie 12.25.  W późniejszych godzinach uczniom zostanie zapewniona opieka świetlicowa.