Uczniowie klas 4-7 w czasie rekolekcji spotykają się codziennie o godzinie 8.00 przed szkołą i pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do kościoła. Po rekolekcjach wracają do szkoły, w czasie drugiej godziny lekcyjnej i pozostałe lekcje realizują zgodnie ze stałym planem zajęć.

Dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach , pozostaje pod czas wyjścia do kościoła, pod opieką nauczycieli świetlicy.