Od poniedziałku 15.03.21 r. przez okres dwóch tygodni nauczanie odbywa się w trybie mieszanym – zdalnie i stacjonarnie.
W dniach 15.03 – 19.03.21 r. nauczanie stacjonarne mają:
klasy 1b,1c,1d,1e (mała szkoła)
klasy 2a,2c,2g (duża szkoła)
klasy 3a,3c,3d (duża szkoła)
W dniach 15.03 – 19.03.21 r. zdalnie na platformie Teams pracują:
klasy 1a,1f,1g,2b,2d,2e,2f, 3b,3e,3f
W tygodniu od 22.03.21 r. do 26.03.21 r. następuje zmiana klas z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne.
Wszystkie klasy pracują zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Zajęcia zarówno stacjonarne jak i zdalne rozpoczynają się zgodnie z poniższym harmonogramem.
1 lekcja rozpoczyna się o godzinie 8.00
2 lekcja rozpoczyna się o godzinie 8.55
3 lekcja rozpoczyna się o godzinie 9.50
4 lekcja rozpoczyna się o godzinie 10.45
5 lekcja rozpoczyna się o godzinie 11.40
6 lekcja rozpoczyna się o godzinie 12.50
7 lekcja rozpoczyna się o godzinie 13.50
8 lekcja rozpoczyna się o godzinie 14.45
Zajęcia stacjonarne trwają 45 minut, zdalne 35 minut.
W trakcie najbliższych dwóch tygodni nie będzie zajęć nauki pływania. Uczniowie maja wówczas lekcje wychowania fizycznego.
W dniach zdalnej nauki odwołane są obiady.