Informujemy, że dzień 14.10.2020 r –Dzień Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-VIII jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, których rodzice zgłosili potrzebę opieki, odbędą się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w salach świetlicowych w „małej szkole”. Oddziały przedszkolne (zerówki) pracują tego dnia zgodnie z planem zajęć.