08.07.2022r będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy po odbiór według  harmonogramu:

8:30 – klasy a,b,c

9:00 – klasy d,e,f

9:30 – klasy g,h

Skip to content