Przedstawiamy regulaminy, programy merytoryczne i harmonogram przeprowadzania konkursów
przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin konkursów przedmiotowych 2021/2022

REGULAMIN

Harmonogram etpu szkolnego

Harmonogram-etap-szkolny

Harmonogram etapu rejonowego

Harmonogram-etap-rejonowy

Harmonogram etapu wojewódzkiego

Harmonogram-etap-wojewodzki

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych ucznia  ( na jednej zgodzie należy zaznaczyć wybrane konkursy)

Oswiadczenie

Programy merytoryczne konkursów

Programy

Skip to content