Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:
 – na etapie szkolnym pozostaje próg minimum 80% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu rejonowego.
- na etapie rejonowym został obniżony próg do minimum 85% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego.
– na etapie wojewódzkim pozostaje próg minimum 90% punktów możliwych do zdobycia aby uzyskać tytuł laureata.

Prosimy aby uczniowie zgłaszali chęć udziału do nauczycieli przedmiotu w terminie do 3 dni przed planowanym konkursem.

Harmonogram przeprowadzania konkursów

Regulamin konkursów

Zgoda rodziców

 

Programy merytoryczne:

WOS

Matematyka

Język niemiecki

Język angielski

Język polski

Język francuski

Geografia

Chemia

Biologia