W bieżącym roku szkolnym Mazowiecki Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. Organizatorem konkursów językowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty, a konkursu informatycznego OEIiZK.

 

Regulamin konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/Regulamin_konkursow_przedmiotowych_MSCDN.pdf

Harmonogram etapu szkolnego:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/zalacznik_nr_1_1_harmonogram_etap_szkolny.pdf

Harmonogram etapu rejonowego:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/zalacznik_nr_1_2_harmonogram_etap_rejonowy.pdf

Harmonogram etapu wojewódzkiego:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/zalacznik_nr_1_3_harmonogram_etap_wojewodzki.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/zalacznik_nr_2_oswiadczenie_rodzicow.pdf

Program merytoryczny – konkurs biologiczny
Program merytoryczny – konkurs chemiczny
Program merytoryczny – konkurs fizyczny
Program merytoryczny – konkurs geograficzny
Program merytoryczny – konkurs historyczny
Program merytoryczny – konkurs język polski
Program merytoryczny – konkurs matematyka

 

 

 

Skip to content