Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu „uDOSTĘPniacze” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znaleźliśmy się w gronie 100 szkół podstawowych w całej Polsce, które miały szansę realizować projekt dotyczący podniesienia świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. 

Zadanie konkursowe dotyczyło przeprowadzenia zajęć dotyczących dostępności oraz przygotowania i złożenia pracy konkursowej. Nasi uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zrozumieniem tematu. Mimo że znaleźli się poza podium, dzięki ich zaangażowaniu nasza szkoła otrzymała nagrodę w postaci 6 warsztatów z dostępności poprowadzonych przez profesjonalnych trenerów zaś uczniowie, którzy przygotowali pracę – dyplomy i upominki.

Uczniowie, którzy wzięli udział w zajęciach dowiedzieli się m.in.:

  • czym jest dostępność?
  • jakich grup społecznych dotyczy tematyka „dostępności”?
  • jakie są przykłady barier i możliwości ich usunięcia.
  • czym jest program Dostępność Plus i jak Fundusze Europejskie wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/dostepnosc-plus/

« 1 z 2 »