Informujemy, że ze względu na pandemię i przedłużające się nauczanie zdalne zbieranie prac w konkursie plastyczno – literackim „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” zostało przedłużone do 10 maja 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Dla uczestników przewidziane są nagrody.

Regulamin konkursu

„Szczęśliwe chwile, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”

Forma:

klasy 0 – V – plakat

klasy VI – plakat w języku angielskim lub niemieckim

klasy VII – VIII – opowiadanie, wiersz, rozprawka w języku polskim

Plakaty powinny być wykonane indywidualnie dowolną techniką, w formacie A-4 lub A-3.

Praca literacka – maksymalnie 2 kartki formatu  A-4, zapisane na jednej stronie, czytelnym pismem ręcznym lub na komputerze, aby możliwe było umieszczenie pracy na wystawie.

Treść:

 Narysowanie lub opisanie szczęśliwej chwili, dnia lub wyobrażenia szczęśliwego życia.

 Kryteria oceny:

zgodność z tematem,

pomysłowość,

estetyka wykonania.

 Wszystkie prace powinny być czytelnie podpisane.

 Harmonogram konkursu:

do 10 maja 2021 r. – złożenie za pośrednictwem wychowawcy lub przesłanie zdjęć, skanów prac w wersji elektronicznej za pośrednictwem Teams-ów do pedagogów szkolnych: Joanny Koll lub Beaty Wydrych;

maj 2020 r.  –   ogłoszenie wyników konkursu.

 Nagrodzone prace będą przesłane przez pedagogów do organizatora Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Będą też wykorzystane do ozdobienia Kalendarza szkolnego na przyszły rok szkolny.