Ze względu na obowiązujące w kraju ustalenia Konkurs matematyczny Kangur odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 9:00 w formie zdalnej.

Instrukcja dla ucznia ze strony www.kangur-mat.pl

Drodzy Uczniowie, uczestnicy konkursu „Kangur Matematyczny”

1) Jeśli przystępujecie do konkursu w formie zdalnej (elektronicznej), powinniście mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i możecie go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/

2) Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczniów wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu

3) W dniu konkursu szkolny opiekun konkursu udostępni Wam elektroniczny formularz karty odpowiedzi (plik pdf) oraz plik z zadaniami zabezpieczony hasłem (pdf). Zapoznajcie się z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi. Plik z kartą odpowiedzi możecie zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania do nauczyciela. Wówczas możliwość wprowadzania zmian zostaje zablokowana.

4) Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu otrzymacie od opiekuna szkolnego hasło dostępu do pliku z zadaniami. Po rozkodowaniu pliku zwróćcie uwagę na to, czy macie właściwy zestaw zadań. Jeśli nie, skontaktujcie się z opiekunem szkolnym.

5) Bezpośrednio po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań wypełniony plik należy odesłać do opiekuna szkolnego.

POWODZENIA! Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny”

Przebieg konkursu dla kl. II-III :

Termin: 22 kwietnia godz.9:00

  1. Uczniowie otrzymają przez e-dziennik pliki z zadaniami oraz kartą odpowiedzi o godz.8:30, aby zobaczyli jak wygląda karta odpowiedzi i się z nią na spokojnie zapoznali.
  2. Hasło uczniowie otrzymają przez e-dziennik bezpośrednio przed godz.9:00.
  3. Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut.
  4. Wypełnione karty odpowiedzi należy odesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@sp1.ozarow-mazowiecki.pl. po 95 minutach od otrzymania hasła. Plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem.
  5. Uczniowie biorący udział w konkursie są zwolnieni z lekcji zdalnych w tym dniu w 8:00-11:00.

Wszystkim życzymy powodzenia!!!

                                                                                               Szkolni koordynatorzy konkursu Kangur

                                                                                                    Ewa Felczak

                                                                                                    Marta Figat

                                                                                                    Ewa Skrzypczak

                                                                                                    Małgorzata Węsek