Konkurs Informatyczny LOGIA organizowany przez OEIiZK     https://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

 

  1. Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
  2. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej.
  3. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

Platforma konkursowa

https://konkursy.oeiizk.edu.pl/

Regulamin

https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L22_regulamin.pdf

Program merytoryczny

https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L22_program_merytoryczny.pdf

Oświadczenie rodzica

https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L22_z1.pdf

Harmonogram konkursu:

https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L22_z4.pdf

Skip to content