Informujemy, że konkurs odbędzie się 15.03.18 r. (czwartek) na 1 i 2 godzinie lekcyjnej według poniższego harmonogramu:

stołówka : 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 6a, 6b, 6c, 6e,6s

biblioteka: 7c, 5s, 4e, 4f,

sala nr 15: 5a, 5f,  4d, 4s

świetlica: 4a, 4b, 5b, 5d, 5e

sala 23a : 5c, 4c

Prosimy, aby uczniowie o godzinie 7.55  czekali przed wyznaczonymi salami.

 

                                                    Powodzenia