Aby zapewnić dostępność sal przewidzianych do przeprowadzenie   próbnego egzaminu ósmoklasisty w dniach 18 – 20 XII 2018 , informujemy, że:

1. 18 XII 2018 r. ( wtorek )

Jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  dla uczniów IV-VII ,

Uczniowie klas  0 –III pracują zgodnie ze stałym planem lekcji.

Uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły na godzinę. 8.00 i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych. Po egzaminie próbnym wracają do domów.

 

2. 19 XII 2018 r. ( środa )

Uczniowie klas IV – VII przychodzą do szkoły na 3 godzinę lekcyjną i odbywają pozostałe lekcje zgodnie z planem.

Uczniowie klas  0-3 pracują zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Ósmoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 7.40 i udają się do wyznaczonych sal. Po egzaminie uczniowie mają dalsze lekcje zgodnie z planem

 

 3. 20 XII 2018 r. ( czwartek )

Uczniowie klas IV – VII przychodzą do szkoły na 3 godzinę lekcyjną i odbywają pozostałe lekcje zgodnie z planem.

Uczniowie klas  0-3 pracują zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Ósmoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 7.40 i udają się do wyznaczonych sal. Po egzaminie uczniowie mają dalsze lekcje zgodnie z planem