W przypadku uczniów naszej Szkoły do  bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia,  uprawnieni są uczniowie, którzy mieszkają  na terenie  m.st. Warszawy i w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do naszej szkoły.

 

Jak otrzymać Kartę Ucznia

 

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM wraz z:

  • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
  • aktualnym zdjęciem ucznia
  • ważną legitymacją szkolą lub
  • zaświadczeniem wydanym przez szkołę, z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym.