Szanowni Rodzice,

Bardzo proszę o dostarczenie do dnia 25.05.2018 r. orzeczeń lekarskich wydanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia ucznia oraz kwalifikacji do klasy sportowej.

Orzeczenia proszę składać w sekretariatach małej i dużej szkoły.

Do końca kwietnia prowadzimy testy sprawnościowe.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji do klasy sportowej lista uczniów  przyjętych do oddziału sportowego  zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia 30 czerwca 2018 r.

 Ewa Felczak