Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zawiązku z zawieszeniem zajęć szkolnych, realizujemy wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i nauczyciele za pośrednictwem modułu WIADOMOŚCI w  dzienniku Uonet+ lub na skrzynki e mailowe rodziców, przekazują uczniom dostęp do  materiałów edukacyjnych online, linki do stron i portali rekomendowanych przez MEN . Zgodnie z zaleceniami, wszystkie materiały przekazywane Państwu zawierają treści o charakterze powtórzeniowym i są przeznaczone do samodzielnej pracy dzieci.

Jednocześnie trwają intensywne prace nad wykorzystaniem Microsoft Office 365 dla Edukacji  w połączeniu z możliwościami jakie daje dziennik UONET+, do wprowadzenia innych form pracy zdalnej z uczniami. Funkcja ta może być dostępna za kilka dni i poinformujemy o jej gotowości w kolejnej informacji.

 

Źródła rekomendowane  przez MEN:
epodręczniki.pl,

podręcznik internetowy „Włącz Polskę”,

portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej,

programy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia,

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz strony:
https://szkolawchmurze.org/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

A dodatkowo dla klas VIII Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały powtórkowe. Każdego dnia począwszy od dziś będzie pojawiał się nowy zestaw powtórzeniowy z zakresu języka polskiego i matematyki :

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/