Opłatę za duplikat legitymacji szkolnej należy zrobić przelewem na numer konta:
14 1020 1042 0000 8802 0375 7234
koszt to 9 zł
w tytule przelewu należy wpisać „duplikatu za legitymację” oraz podać imię, nazwisko i klasę