Warunkiem zapisu dziecka na akcję ,,Lato w mieście 2020” jest dostarczenie do sekretariatu  „Dużej szkoły” do dnia 14.07.2020 wypełnionej i podpisanej (w zależności od sytuacji rodzinnej lub prawnej dziecka) przez oboje/jednego z rodziców lub opiekunów prawnych:

W akcji ,,Lato w mieście 2020” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, mogą brać udział uczniowie tej szkoły (w tym dzieci z oddziału przedszkolnego – grupy ,,0”) oraz zgłoszeni przez rodziców uczniowie innych szkół. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Regulamin akcji