W dniu 4 lutego (sobota) odbędzie się bal karnawałowy według następującego harmonogramu:

09:00  – 11:00 grupy przedszkolne, klasy 1abc, 2abcd
11:30 – 13:30  kl.2efghi ,3abcdefgh

Bal odbędzie się w hali sportowej w dużej szkole.  Salę dekorować będziemy w piątek 3 lutego od godziny 17:00.
Serdecznie zapraszamy  osoby chętne  do pomocy w dekorowaniu sali.