Rodzice, Opiekunowie!

Od marca zmagamy się z pandemią wirusa Sars-Cov-2, za nami ponad trzy miesiące zdalnego nauczania w poprzednim roku szkolnym. 1 września dzieci wróciły do szkół i przedszkoli, aby rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym, ale w dużym reżimie sanitarnym. Niestety docierają do nas sygnały o lekceważeniu a wręcz bojkotowaniu zasad bezpieczeństwa przez rodziców i opiekunów.

Staramy się robić wszystko, aby dzieci mogły korzystać z nauki stacjonarnej jak najdłużej. Najważniejsza w tej sytuacji jest Państwa odpowiedzialna postawa i stosowanie się do jasno określonych  zasad!

W szkołach obowiązują zasady bezpieczeństwa, dotyczące m.in. wstępu do szkoły, poruszania się, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego i pomiaru temperatury, które przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi sanitarnymi adekwatnie do organizacji każdej szkoły. Przypominam, że do szkół i przedszkoli mogą być posyłane wyłącznie zdrowe dzieci.

Obowiązujące w placówkach oświatowych zasady bezpieczeństwa mają na celu nasze wspólne dobro, ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Apeluję o racjonalne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad!

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego