SCHEMAT SYSTEMU EDUKACJI

 szkoly

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

Poniżej znajduje się wykaz liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020.
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone odrębnie dla absolwentów 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum.
Planowana liczba oddziałów i miejsc w szkołach będzie proporcjonalna do liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kończących edukację w danym typie szkoły.

(http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/20336_rekrutacja-do-szkol; 14.11.2018)

 PDF

 

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy na rok szkolny 2018/2019

(http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe; 14.11.2018)

 

PDF

 

PUNKTACJA

Poniżej zestawienie średniej liczby punktów kandydatów przyjętych do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2017/2018

PDF