Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym wraz z ekspertami, który został zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017 na terenie całego kraju. Wzięła w nim  również udział nasza Szkoła. Głównym celem programu było: opóźnienie