ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

 

 

 

 1. Zabrania się uczniom opuszczania budynku szkoły oraz przebywania w szatni podczas trwania zajęć szkolnych i przerw.
 2. Zabrania się posiadania i palenia  papierosów oraz używania innych środków odurzających / dopalacze, narkotyki, alkohol, itp./.
 3. Zabrania się noszenia i używania przez uczniów ostrych, niebezpiecznych przedmiotów i zabawek / np. scyzoryków, noży, pistoletów, petard, zapalniczek, zapałek itp./.
 4. Zabrania się używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.  Podczas zajęć szkolnych telefony muszą być wyłączone. Uczeń może korzystać z telefonu tylko w miejscu do tego przeznaczonym – w sekretariacie szkoły. Na terenie szkoły nie wolno bez pozwolenia robić zdjęć, filmów oraz ich upowszechniać.
 5. Uczeń korzysta tylko z przydzielonej jemu szafki.
 6. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania swoich rzeczy osobistych i nie pozostawiania ich bez nadzoru. Cenne przedmioty mogą być na czas zajęć szkolnych zdeponowane w sekretariacie.
 7. Strój uczniowski powinien być schludny, estetyczny, o kolorystyce spokojnej. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy – biała bluzka, koszula, ciemna spódnica, spodnie.
 8. Na lekcjach wf obowiązuje strój gimnastyczny / koszulka, spodenki lub dresy, tenisówki/. Strój ten musi być zmieniany po każdej lekcji wf.
 9. Uczniowie obowiązkowo muszą zmieniać obuwie /na tenisówki, trampki lub półtrampki na jasnych spodach/.
 10. Zabrania się farbowania włosów oraz stosowania makijażu.
 11. Chory uczeń musi być odebrany ze szkoły przez pełnoletniego opiekuna.
 12. Nauczyciele przyjmują rodziców podczas zebrań. W nagłych i pilnych sprawach nauczyciel może przyjąć rodziców po swoich lekcjach.
 13. Niedostosowanie się uczniów do w/w Zarządzeń spowoduje konsekwencje wymienione w Statucie  Szkoły Podstawowej.

 

Ożarów Maz., 4 września 2017 roku