21 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzono  XV Gminny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego”.  W konkursie wzięło udział 59 uczniów z klas IV- VI ze szkół podstawowych gminy Ożarów Mazowiecki. Wyniki Konkursu przedstawiają poniższe tabele.

 

KLASY IV

 L.p. imię i nazwisko nazwa  szkoły miejsce
1. Karina Uszyńska SP nr1 Ożarów Maz. I
2. Anna Zając SP Święcice II
3. Alicja Oczkowska SP nr 1 Ożarów Maz. II
4. Artur Pyszlak SP nr 1 Ożarów Maz. III
5. Marta Kiedrowska SP nr 2 Ożarów Maz. finalistka
6. Małgorzata Sobiecka SP nr 1 Ożarów Maz. finalistka
7. Zuzanna Pałyska SP nr 1 Ożarów Maz. finalistka
8. Małgorzata Rudzik SP Płochocin finalistka
9. Sebastian Mrozowski SP Płochocin finalista
10. Maria Lubańska SP nr 2 Ożarów Maz. finalistka
11. Natalia Jackiewicz SP Płochocin finalistka
12. Wojciech Szwarocki SP Duchnice finalista
13. Stanisław Szwedo SP nr 2 Ożarów Maz. finalista
14. Natalia Sadowska SP Płochocin finalistka
15. Wiktoria Ługowska SP nr 2 Ożarów Maz. finalistka
16. Maria Ligięza SP Święcice finalistka
17. Antoni Franczak SP Święcice finalista
18. Karol Jakubik SP Duchnice finalista
19. Katarzyna Muszyńska SP Duchnice finalistka
20. Bartosz Okoń SP Płochocin finalista
21. Michał Garbaliński SP Duchnice finalista
22. Hubert Wierzchowski SP Duchnice finalista

 

KLASY V

Lp. imię i nazwisko nazwa szkoły miejsce
1. Izabela Siwkiewicz SP nr 1 Ożarów Maz. I
2. Przemysław Grzyb SP nr 1 Ożarów Maz. II
3. Karol Goszczyński SP nr 1 Ożarów Maz. II
4. Kajetan Gójski SP nr 1 Ożarów Maz. II
5. Weronika Głażewska SP Duchnice III
6. Daniel Nowakowski SP nr 2 Ożarów Maz. finalista
7. Kinga Kaczanowska SP Płochocin finalistka
8. Daniel Kalisz SP Duchnice finalista
9. Daniel Wdowiak SP nr 1 Ożarów Maz. finalista
10. Maciej Lubelski SP Płochocin finalista
11. Martyna Gontarczyk SP Płochocin finalistka
12. Maja Mogielska SP Święcice finalistka
13. Daria Gąskiewicz SP Płochocin finalistka
14. Julia Kłusek SP Święcice finalistka
15. Paweł Staszek SP Święcice finalista
16. Wiktoria Konecka SP nr 2 Ożarów Maz. finalistka
17. Martyna Zaborowska SP Płochocin finalistka
18. Weronika Różycka SP Duchnice finalistka
19. Jakub Napiórkowski SP Święcice finalista
20. Antoni Karlicki SP Duchnice finalista
21. Stanisław Różycki SP Święcice finalista

 

Klasy VI

L.p. imię i nazwisko nazwa  szkoły miejsce
1. Paweł Kaczmarek SP nr1 Ożarów Maz. I
2. Patrycja Olszańska SP nr 1Ożarów Maz. II
3. Aleksander Gidziński SP Płochocin III
4. Jan Sobkowicz SP nr 2 Ożarów Maz. finalista
5. Emilia Kurmanek SP  Płochocin finalistka
6. Zuzana Piklikiewicz SP nr 1 Ożarów Maz. finalistka
7. Julia Czubek SP nr 1 Ożarów Maz. finalistka
8. Bartłomiej Gołda SP  Święcicie finalista
9. Stanisław Fraś SP Płochocin finalista
10. Mateusz Rudzik SP  Płochocin finalista
11. Przemysła Drużny SP  Święcice finalista
12. Martyna Kwiatkowska SP nr 2 Ożarów Maz. finalistka
13. Wiktoria Szwarc SP  Święcice finalistka
14. Michał Kubrak SP nr 2 Ożarów Maz. finalista
15. Natalia Mirowska SP  Święcice finalistka
16. Paulina Łaszcz SP Święcice finalistka

 

 

Laureatom i finalistom gratulujemy, przypominając jednocześnie, że nagrody – pióra –  laureaci otrzymają osobiście z rąk Pana Burmistrza Pawła Kanclerza podczas Święta Ożarowa Mazowieckiego.

 

Zgodnie z Regulaminem XV Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Pióro Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego” do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani uczniowie:

Paweł Kaczmarek,

Patrycja Olszańska,

Aleksander Gidziński .

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 11 marca 2017 r. (sobota) godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69

 

Na eliminacje wojewódzkie uczniowie przynoszą pisemną zgodę rodziców

na umieszczenie wyniku uzyskanego w etapie wojewódzkim na stronie SWNP-u;

 (zgodę uczeń otrzyma od uczącego go nauczyciela języka polskiego)

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Zadania konkursowe sprawdzają umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne.
 2. W etapie wojewódzkim zadania konkursowe składają się z dyktanda i testu.
 3. Zadania konkursowe dostosowane są do grupy wiekowej V-VI klasy.
 4. Uczestnicy przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem konkursu; przynoszą legitymację szkolną i obuwie wymienne.
 5. Piszący powinien mieć ze sobą 2 długopisy. Nie wolno pisać ołówkiem.
 6. Uczniowie piszą literami pisanymi, nie używają korektora, mają wyłączone telefony komórkowe.
 7. Praca musi być czytelna.
 8. Wszystkie prace będą kodowane.
 9. Każdą pracę sprawdza dwóch nauczycieli – członków komisji.

BIBLIOGRAFIA

Słowniki ortograficzne z zasadami pisowni, uwzględniające postanowienia ortograficzne Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z lat 1992 – 1998, a więc słowniki wydane po 1998 roku, np.:

 1. Edward Polański: Wielki słownik ortograficzny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003 (i wydania późniejsze).
 2. Edward Polański, Piotr Żmigrodzki: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Wydawnictwo Znak. Kraków 1999 (i wydania późniejsze).
 3. Redakcja naukowa prof. Andrzej Markowski: Ortograficzny słownik języka polskiego. Wydawnictwo Wilga. Warszawa 1999 (i wydania późniejsze).

oraz Uchwały ortograficzne z lat 1997-2009 na stronie Rady Języka Polskiego (www.rjp.pan.pl)

 

Polecane źródła internetowe:

 1. Wielki słownik ortograficzny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Adres strony: pwn.pl
 2. Rada Języka Polskiego, zakładka: Uchwały ortograficzne. Adres strony: www.rjp.pan.pl