„Chętni na eksperymenty” – projekt unijny  realizowany w naszej szkole w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19

 

Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich RPMA.10.01.02-14-8063/17 „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów wybranych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10 szkół –   8 z Gminy Pruszków i 2 z Ożarowa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 1530 uczniów.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z przedmiotów ścisłych i teleinformatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

Całkowita wartość projektu to 1 995 712,30 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 596 569,84 zł

W klasach młodszych – drugich i trzecich  w ramach projektu dzieci skorzystają z zajęć  matematyczno – przyrodniczych  oraz z warsztatów /laboratoriów  dotyczących zagadnień z biologii, ochrony środowiska, chemii i fizyki.  Dzieci bawiąc się w małych naukowców odkryją tajniki tych przedmiotów. Budżet projektu dla uczniów klas drugich i trzecich  na dwa lata szkolne  to 89266 zł.

Z zajęć skorzysta około 200 uczniów z klas drugich i trzecich.  Mam nadzieję, że staną się one dla dzieci ciekawa formą poznawania i zrozumienia otaczającego świata.

Ewa Felczak – koordynator projektu