U W A G A !!!

 

 Odpłatność za obiady za miesiąc Styczeń 2017 r. przyjmowana będzie w nowym roku kalendarzowym .

 Wiążę się to z rozliczeniem finansowym roku 2016.

 Prosimy osoby , które korzystają z wpłat na konto , aby wpłatę za miesiąc styczeń 2017 r. uiściły po dniu 1 stycznia 2017r.