GIEŁDA SZKÓŁ

28.11. w LO im Konopnickiej giełda liceów

4.12. W Zespole Szkół Ekonomicznych na Joliot Curie wystawiają się technika i szkoły branżowe

Zapraszam w imieniu organizatorów PPP7 i PPP8

 

___________________________________________________________________________

 

WARTO ZAJRZEĆ:

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl
Dokumenty Europass http://europass.org.pl
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Informacje na temat przeliczania ocen na punkty http://www.kuratorium.waw.pl
Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu

na poszczególne zawody

http://barometrzawodow.pl/
Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym http://www.ore.edu.pl
Informacje o uczelniach, kierunki studiów http://www.uczelnie.info.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół http://www.perspektywy.pl
Katalog zawodów , testy, uczelnie http://www.kluczdokariery.pl
Uczelnie i Szkoły w Polsce https://waszaedukacja.pl/
Krajowe Ramy Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.edu.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej http://men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Ogólne informacje o szkołach http://www.szkolnictwo.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna http://www.oke.waw.pl
Publikacje Euroguidance http://euroguidance.pl/index.php?id=5
Powiatowy Urząd Pracy http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=148202
Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy http://www.psz.praca.gov.pl
Rozwijam skrzydła- filmy animowane http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
Filmy o zawodach https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/zawodach/